Skanning | Nyheter

2023-11-05 Investering i en ny Image Access Bookeye 5 V1A A1+ bokscanner!

2023-07-31 Inläsning av 5364 sidor data från Skatteverket åt Svenskt Näringsliv!

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2022-09-05 Stort pärmskanningsuppdrag åt Atkins Sverige AB

2021-12-20 Investering i ny extremdator med AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz 128MB

2021-10-20 Fakturatolkning av artikelrader inkl belopp osv, fakturanummer och fakturadatum

2021-09-30 Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 13000 studentadresser och epostadresser från UHR åt Akavia!

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 6000 studentadresser från UHR åt Sveriges Ingenjörer!

2021-06-07 OCR-konvertering av aktieägarbok åt Göteborg Corporate Finance!

2021-05-31 Inläsning av 8390 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2021-02-02 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2021-01-26 Scanning av 2 olika 4-sidiga enkäter åt Region Östergötland

2021-01-25 OCR-konvertering av ca 4400 antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-11-10 Enkät U-CAN om cancer, ärftlighet, livsstil etc.

2020-09-04 OCR-konvertering av ca 500 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-07-17 OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Akavia!

2020-07-16 OCR-konvertering av 453 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2020-04-16 OCR-konvertering av 3625 sid med läkare och behörigheter

2020-03-30 OCR-konvertering av sjuksköterskor och barnmorskor

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-08-27 Bokscanning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-08-26 OCR-konvertering av ca 2000 dataskyddsombud med epostadresser!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-04-02 Skanning av ca 7000 stycken fastighetsmäklare!

2019-03-25 Skanning av ca 7000 stycken dataskyddsombud åt Sanoma utbildning!

2019-03-21 Skanning av ca 260 stycken enkätexemplar åt Brf Storstugan!

2019-03-21 Skanning av ca 1800 stycken Sexit-enkät!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-11-26 Lärarstudenter åt Trapets Media

2018-11-12 Lås upp PDF-filer

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Scanning av dokument - Scanningsföretag - Scanningstjänster - Skanningservice - Kulturarv

Vårt scanningsföretag kan hjälpa dig snabbt med att scanna in dokument av alla typer genom vår omfattande skanningtjänst! Här följer några exempel: Skanning och OCR-inläsning av studentadresser utskrivna från LADOK-systemet, UHR / UHÄ (Universitets- och högskolerådet), CSN, adresser till aktieägare från Euroclear, Lantmäteridata utskrivna på papper, Data från Skatteverket utskrivna på papper, adresser till skogsägare från Skogsstyrelsen, läkare, sjuksköterskor och barnmorskor från Socialstyrelsens register, politiker från Valmyndigheten, hundregistret och fårregistret vid Jordbruksverket etc. Enkätskanning, formulärskanning, scanning av dokument till pdf (med ocr-tolkning som ger sökbarhet), textextraktion ur PDFer m.m. Vi utvecklar en metod för att fånga just den information du vill ha ut från dokumenten! Och vi använder alla möjliga kvalitetssäkringsmetoder!!

OCR-scanning av adresslistor

Vi skannar och OCR-tolkar adresslistor. I skanningstjänsten för adressregister ingår bl.a.:

 • Kontroll av namn mot personnamndatabas baserad på svenska folkbokföringen med över 900,000 unika namnord!
 • Kontroll av gatunamn mot gatunamndatabas från Posten
 • Kontroll av fältlängd och tecken i postnummerfältet
 • Kontroll av Postort mot postortdatabas från Posten
 • Validering och rättning av personnummer och organisationsnummer
 • Borttagning av dupletter och/eller jämförelser mot ert register som tillval!

Leverans i Excelark, Accessdatabas eller tabbavgränsad textfil.

OCR-scanning av stora mängder data

Vi skannar listor & tabeller med stora mängder sifferdata! Vi skannar i hög kvalitet, läser in datan med två eller t.o.m. tre olika program parallellt. Vi jämför datan från de två eller tre inläsningarna för att identifiera felläsningar, och vi gör även en kontroll med "regular expression" för att kontrollera fältinnehållet, samt rättar eventuella fel manuellt mot bild av den skannade dataraden!

OCR-scanning av strukturerade och semi-strukturerade listor

Vi konverterar flerradiga poster till enradiga fältindelade poster. Det kan t.ex. handla om medlemsregister från en tryckt matrikel. Det kan även handla om lägenhetsregister, åtalsregister eller vilken datautskrift som helst som har ett hyfsat regelbundet utseende.

OCR-scanning av epostadresser

Denna tjänst inkluderar omfattande efterbearbetning och kvalitetskontroller för att få så korrekta epostadresser som möjligt!

Efter OCR-inläsning kontrolleras alla epostadresser genom en tjänst som simulerar sändning av adresserna. De adresser som visar sig inte fungera kontrollerar vi sedan extra noga efter OCR-fel.

Scanning och tolkning av enkäter

Vi och vår tryckeripartner tar hand om allt arbete kring enkäter. Vi hjälper er scanna in er enkät! I Skriptoriets omfattande skanningstjänst för bl.a. datainsamling från enkäter ingår följande:
 • Prepressavdelning hos vår tryckeripartner som anpassar enkätens utseende efter våra regler
 • Tryck, kuvertering, utskick, svarsposthantering, bortskärning av häftade ryggar m.m. genom vår tryckeripartner
 • Gratis uppdatering av adressregister inför påminnelseutskick
 • Kvalitetssäkrad skanning: dynamiskt tröskelvärde, sekvens- och riktningskontroll
 • Extremt lågt bortfall pga av skanningfel!
 • Även skanning av A3 möjlig. T.ex. 4 stycken A4 sidor tryckta på 1 vikt A3 blad
 • Noggrann verifiering av handifyllda data (ICR-fält) som datum, ålder, längd etc.
 • Möjlighet till utökad kvalitetskontroll, verifiering av alla kryssrutor mot bild.
 • Datafiler i formaten Excel- och SPSS ingår alltid. Txt-fil som gratis tillval.
 • Datafil i excelformat har klickbar direktlänk till motsvarande skannad PDF i varje rad
 • Rapporter: Felkoder per variabel, ej ifyllda enkäter, värden per variabel
 • Öppna svar fås även sammanslagna i en lång PDF-fil per sidnr, sökbar på enkätID
 • En av våra stora kundfördelar är att fullständiga bilduppsättningar i såväl TIFF- som PDF-format alltid medföljer utan extra kostnad!
 • Krypterad leverans via Dropbox, eller på krypterad USB-sticka
 • Lägsta priserna i Sverige
 • Mycket tydliga offerter och inga överraskningar på fakturan!
 • Mycket snabba leveranser
 • Engagerad support per telefon eller vid datorn med TeamViewer

Se vidare under länken: "Scanning av enkäter" ovan till höger!

Tolkning med flexibel datafångstteknik

OCR-tolkning av vissa data utförs med hjälp av flexibla regler istället för fast formulärteknik! Vi använder oss bl.a. av programvaran ABBYY FlexiCapture. En databas med motsvarande datafält fylls med en datapost per formulär eller dokument! Tolkningen kan även göras på en vanlig PDF (som ej innehåller en bild), men som då bearbetas som bild av programvaran när tolkningen utförs!

Programmatisk textextraktion ur PDFer

Vi kan extrahera textområden ur PDFer programmatiskt med hjälp av skräddarsytt script i VBA, och bygga en databas på det viset. Det kan t. ex. gälla myndighetshandlingar, som domslut. Extraktionsområden kan sättas med hjälp av exakta koordinater, eller med hjälp av koordinater relativt keywords, eller relativt "regular expressions" (sökmönster).

Omdöpning av PDFer med OCR-tolkad eller extraherad textdata

Denna tjänst innebär som typexempel att några olika data OCR-tolkas och hämtas med flexibel datafångstteknik (alternativt extraheras ett litet textområde programmatiskt ur en textPDF) från vanligtvis första sidan av en flersidig PDF och att denna fångade data efter kontroller och bearbetning sedan används för att döpa om den ursprungliga PDF-filen.

Scanna till PDF med löpande numrering

Denna tjänst innebär skanning utan OCR. Slutprodukten består av bilder lagrade i något av formaten PDF eller TIFF. De är numrerade med löpnummer i skanningordning, 0001.PDF, 0002.PDF osv. En vanlig variant av detta är att scanna till en multipage PDF per flersidigt dokument med hjälp av separationsblad. Skanning till flersidiga PDFer med automatisk dokumentbrytning passar bra t.ex. vid due diligence, revisionsdokumentationer m.m.

Scanning med manuell indexering

Denna tjänst innebär skanning och manuell indexering av ett antal fördefinierade fält. Passar ofta bäst för äldre dokument med svårtolkad maskinskriven text eller med viss handskriven information som måste fångas.

OCR till PDF

Skanning och/eller OCR-tolkning till PDFer med osynlig tolkad text under bild. Passar bra för exempelvis OCR-tolkning av TIFF-bilder eller PDF-bilder för att skapa ett arkiv som är sökbart i fulltext.

OCR till Word

OCR av böcker och dokumenttexter till redigerbar Word-fil. Teckenverifiering ingår.

Digitalisering av brev, tidningsklipp, vykort, fotografier m.m.

Vi hjälper er med overhead scanning av brev, tidningsklipp, vykort, fotografier och liknande historiskt material!