Skanning | Nyheter

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

scanning Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Information om Skriptoriet Konsulttjänsters (nedan kallat "Skriptoriet" eller "Skriptoriet OCR scanning") behandling av personuppgifter och användning av cookies

När du besöker Skriptoriets webbplats och använder webbplatsens tjänster tillhandahåller du Skriptoriet vissa personuppgifter. Sådana uppgifter kan samlas in i samband med att du uttrycker intresse för våra produkter och tjänster, eller med hjälp av cookies som inhämtar uppgifter om ditt beteende och din användning av vår webbplats.

Denna informationstext beskriver hur och varför Skriptoriet behandlar dina personuppgifter som insamlas genom din användning av webbplatsen, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer men även IP-adress m.m.

Denna allmänna informationstext kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Skriptoriet (Niclas Wallin) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som insamlas om dig via vår webbplats, våra tjänster eller kampanjer, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Detta innebär att Skriptoriet bestämmer över ändamål (d.v.s. varför uppgifterna ska behandlas) och medel (d.v.s. hur uppgifterna ska behandlas) för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför och ansvarar för att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Skriptoriet använder Google Tag Manager och Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Tag Manager och Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. Skriptoriet ansvarar enbart för de behandlingar Skriptoriet utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Motsvarande gäller för Skriptoriets användning av Facebook Pixel och LinkedIn Pixel där Facebook och LinkedIn kan behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål. I dessa fall är Facebook och LinkedIn personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar som de bestämmer över. Läs gärna Facebooks integritetspolicy, https://www.facebook.com/about/privacy/, och LinkedIns sekretesspolicy, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, och andra tillämpliga villkor och policyer.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Dina uppgifter, såsom uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen och tillhandahåller oss uppgifter, exempelvis när du gör en intresseanmälan om våra projekt, produkter eller tjänster. För att kunna göra en intresseanmälan är det obligatoriskt att tillhandahålla oss vissa uppgifter. Intresseanmälan och annan insamling av uppgifter kan även göras via Skriptoriets samarbetspartners webbplatser, däribland Google, LinkedIn och Facebook, vilket innebär att samarbetspartnern i sin tur översänder uppgifterna till Skriptoriet.

Skriptoriet kan även komma att samla in personuppgifter på våran webbplats, såsom uppgift om IP-adress och användarbeteende/mönster när du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du skrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies längre ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

a) för att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och optimera/förbättra användarupplevelsen av webbplatsen;
b) för att analysera statistik och användarbeteenden/mönster på webbplatsen;
c) för att kunna tillhandahålla individualiserade tjänster och innehåll som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;
d) för att kunna erbjuda dig riktad marknadsföring, inbegripet annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig;
e) kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår webbplats eller via vår samarbetspartners webbplatser; och
f) för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen och göra anpassningar efter användarnas önskemål.

Behandlingarna enligt punkterna ovan utförs då de är nödvändiga för Skriptoriets berättigade intressen som nämnts ovan, däribland Skriptoriets berättigade intresse för direktmarknadsföring samt för vidareutveckling av webbplatsen. Om inte annat anges är den rättsliga grunden för dessa behandlingar således intresseavvägning.

Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför Skriptoriet i vissa fall dina personuppgifter till underleverantörer eller samarbetspartners inom eller utanför EU/EES-området. Sådana underleverantörer eller samarbetspartners anlitas exempelvis för att [utföra tekniska tjänster för webbplatsen eller för marknadsföring]. Skriptoriet vidtar alltid lämpliga åtgärder, såsom att ingå s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, för att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Om Skriptoriet överför dina uppgifter utanför EU/EES-området, görs sådan överföring normalt med stöd av EU-kommissionens s.k. standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan läsa mera om standardavtalsklausulerna på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Om inte annat särskilt angivits får mottagare av personuppgifter endast behandlar dina personuppgifter för att utföra uppdrag åt Skriptoriet och inte för sina egna ändamål.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har rätt att få information om huruvida Skriptoriet behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att Skriptoriet behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se https://www.datainspektionen.se/.

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till Skriptoriet enligt ovan ska du ställa en egenhändigt undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.

Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. I denna policy används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Skriptoriets webbplats och gör det möjligt för Skriptoriet att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Skriptoriets webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.

Vilka cookies använder vi och varför?

Skriptoriet använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan Skriptoriet, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies

Funktionscookies innehåller en unik ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om [språk, region och andra preferenser], för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies

Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Skriptoriet upptäcker dem.

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar den har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder Skriptoriet för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan Skriptoriet även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies

Skriptoriet använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats. Google Analytics samlar in användardata, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vår webbplats och våra tjänster. Cookies som skapas av Google Analytics börjar med
ga (lagras i 2 år)
_gat (lagras under tiden som du använder sidan)
_gid (lagras i 24 timmar)
__gca (lagras i 13 månader)
Datan som samlas in av Google Analytics är anonymiserad och kan aldrig kopplas till dig som individ. Vi delar heller aldrig med oss av den här datan till tredje part. Alla tjänster som används för datainsamling används i miljöer som är dedikerade till Skriptoriet, inom Sverige. Skriptoriet ansvarar endast för uppgifter som Skriptoriet mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för närmare information).
Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli spårad av Google tillhandahåller Google själva följande tjänst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Vi använder oss av Google Tag Manager och Google Analytics för att bl.a. få en uppfattning om hur våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalysmätningar och markandsföringsmätningar. Vi har även installerat Facebook Pixel på vår webbplats som hjälper oss att mäta, optimera och bygga en publik för våra marknadsföringskampanjer. Facebook Pixel möjliggör för oss att erbjuda anpassad och riktad marknadsföring till olika målgrupper. Vi använder även taggen från Google Analytics i detta syfte, för riktade Google Ads. Det finns många sätt för dig som användare att specifikt förhindra möjligheten för Facebook att följa ditt fotavtryck. Du kan t.ex. installera en annonsblockerare i din webbläsare som förhindrar serverförfrågningarna till Facebook. Du kan även avsäga dig denna typ av marknadsföring genom Amerikanska DAA AdChoices här: http://optout.aboutads.info

Sammanställning av cookies och lagringstider

Renew or change your cookie consent

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options. För att få full tillgång till Skriptoriets produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver behöva att manuellt ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om cookies, eller om du vill utöva dina rättigheter som har angetts ovan du välkommen att kontakta oss.

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd
Tel: 0418-800 01
Org.nr: 680406-0595
E-post: niclas@skriptoriet.se