Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning och ocr-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-12-14

Vi fick i uppdrag att skanna och OCR-tolka 250.000 läkare och sjuksköterskor från socialstyrelsens register över legitimerad personal. Något vi utförde på 5 dagar!

Vi har tidigare gjort ett motsvarande jobb från samma register.