Skanning | Nyheter

2024-06-03 13 pärmar skannade åt Föreningen för Medicinska Rådgivare

2024-05-24 Bokskanning åt Släktföreningen Konsul Olssons Ättlingar

2024-05-23 Bokskanning åt Nobel prize outreach

2024-04-28 Bokskanning åt Svenska fysikersamfundet

2023-04-14 Scanning 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2023-11-05 Investering i en ny Image Access Bookeye 5 V1A A1+ bokscanner!

2023-07-31 Inläsning av 5364 sidor data från Skatteverket åt Svenskt Näringsliv!

2023-05-15 Bokskanning åt Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

2023-03-31 Scanning 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2023-03-21 Inläsning av 6468 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2022-09-05 Stort pärmskanningsuppdrag åt Atkins Sverige AB

2021-12-20 Investering i ny extremdator med AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz 128MB

2021-10-20 Fakturatolkning av artikelrader inkl belopp osv, fakturanummer och fakturadatum

2021-09-30 Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 13000 studentadresser och epostadresser från UHR åt Akavia!

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 6000 studentadresser från UHR åt Sveriges Ingenjörer!

2021-06-07 OCR-konvertering av aktieägarbok åt Göteborg Corporate Finance!

2021-05-31 Inläsning av 8390 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2021-02-02 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2021-01-26 Framtagning av 100,000 kontrollsiffror till en ocr-nummerserie

2021-01-26 Scanning av 2 olika 4-sidiga enkäter åt Region Östergötland

2021-01-25 OCR-konvertering av ca 4400 antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2021-01-05 Hallands flora m. fl. kortare floror, ca 1200 sidor

2020-11-10 Enkät U-CAN om cancer, ärftlighet, livsstil etc.

2020-09-04 OCR-konvertering av ca 500 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-07-17 OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Akavia!

2020-07-16 OCR-konvertering av 453 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2020-05-11 Skanning av ca 500 exemplar av Sexit 3.0-enkät!

2020-04-16 OCR-konvertering av 3625 sid med läkare och behörigheter

2020-03-30 OCR-konvertering av sjuksköterskor och barnmorskor

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-24 Bokskanning åt Åbergs stilus et forma!

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-08-27 Bokscanning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-08-26 OCR-konvertering av ca 2000 dataskyddsombud med epostadresser!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-04-02 Skanning av ca 7000 stycken fastighetsmäklare!

2019-03-25 Skanning av ca 7000 stycken dataskyddsombud åt Sanoma utbildning!

2019-03-21 Skanning av ca 260 stycken enkätexemplar åt Brf Storstugan!

2019-03-21 Skanning av ca 1800 stycken Sexit-enkät!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-11-26 Lärarstudenter åt Trapets Media

2018-11-12 Lås upp PDF-filer

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Antagna studenter åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Digitalisering av dokument och kulturarv - scanningstjänster

Vi är ett flexibelt, mångsidigt skanningsföretag med fokus på mycket hög kvalitet och snabb service! Vår scanningservice erbjuder gedigen erfarenhet och kvalitetskontroll, OCR-tolkning av text från dokument och böcker, samt avancerad efterbehandling med hjälp av VBA-script. Skriptoriet OCR scanning kan hjälpa ditt företag, organisation eller myndighet med digitalisering från papper! Vi jobbar med en lång rad typer av myndighetsdokument, enkäter, böcker och historiska dokument. Vi har en särskild styrka genom vår kvalitetskontroll och efterbearbetning genom avancerad bearbetning med databasmetoder; såsom metoder för att automatiskt kontrollera namn, gatuadresser, postnummer och postorter, metoder för att automatiskt rätta vissa fel, metoder för att analysera, bearbeta och presentera dataposter osv. Efterbearbetning i databasmiljö av inläst text & data utgör i själva verket en mycket stor del av de flesta jobb vi utför. Programmering för olika typer av databearbetning är således en central del i vår verksamhet.

OCR-skanning av adresslistor, tabeller, böcker, enkäter, pärmar, PDF-filer

Vår tyngdpunkt inom digitalisering ligger på OCR-konverteringar av pappersburna adresser, tabeller och register av alla slag, scanning av böcker till Word eller PDF-filer, samt skanning & tolkning av enkäter. Men vi utför även dokumentskanning av pärmar, overheadskanning av kvitton & verifikationer, och olika typer av pappersdokument till PDF-filer. Vi är också mycket starka inom scriptstyrd direkt textextraktion ur PDF-filer.
Några exempel på skanning och OCR-konverteringar som vi utför från papper eller PDF-filer:

 • Adresser till universitetsstudenter ur Ladok-systemet
 • Adresser till studenter och/eller personnummer från CSN
 • Adresser till högskolestudenter från UHR (Universitets- och högskolerådet)
 • Adresser och aktieinnehav ur aktieägarböcker från Euroclear
 • Adresser till skogsfastighetsägare från Skogsstyrelsen
 • Bokskanning med OCR-tolkning till text i Word/PDF, eller endast till TIFF/PDF-bilder
 • Skanning av häften, finstilta kataloger etc i färg, med OCR-tolkat textlager för sökning
 • Skanning & tolkning av enkäter åt myndigheter, universitet, företag osv.
 • Specialjobb inom fakturatolkning
 • Fastighetsdata från Lantmäteriverket
 • Hundägaradresser från Jordbruksverket
 • Politikers adresser genom utskrifter från Valmyndigheten
 • Sjuksköterskor, läkare, barnmorskor - data från Socialstyrelsens register
 • OCR-inläsning av data i utskrifter från Bolagsverket
 • OCR-inläsning av data i utskrifter från Skatteverket
 • OCR-inläsning av data i utskrifter från Kriminalvården
 • OCR-inläsning av data i utskrifter från Åklagarmyndigheten
 • Overhead scanning av kvitton & verifikationer
 • Overhead scanning av historiska dokument, brev, äldre vykort, pappersfotografier, tidningsklipp, handskrifter osv
 • Overhead scanning av ritningar, kartor, tidningar, planscher upp till A1+
 • Scanning och OCR-tolkning av pärmar med dokument till PDF-filer

Välj ur topp- eller sidomenyerna för att läsa mera om olika tjänster.

Hur vi jobbar

Vi jobbar med såväl återkommande uppdrag som enstaka uppdrag.

Varje nytt projekt - litet som stort - brukar börja med att du epostar en provsida med en kort beskrivning av ditt projekt! Vi bildar oss sedan snabbt en uppfattning och vi kan diskutera vidare runt pris och genomförande.

Priset brukar vara fast i sin helhet eller fast per datapost eller sida eller liknande. Vi brukar kunna lämna en offert inom en timme efter att vi fått se en testsida!

Med vänlig hälsning,

VD & operatör Niclas Wallin