Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Två olika hälsoenkäter åt Region Östergötland

2021-01-26

Vi har av Region Östergötland fått i uppdrag att tolka 2 olika 4-sidiga enkäter om hälsa!

En särskild svårighet i detta projekt är att det saknas styrmärken, vilket kräver matchning med hjälp av sidornas fasta text istället. Alla variabler kommer att kontrolleras manuellt mot bild dessutom.