Skanning | Nyheter

2023-04-14 Scanning 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2023-10-05 4 cancerrelaterade enkäter åt Karolinska institutet

2023-09-01 Enkät U-CAN om cancer, ärftlighet, livsstil etc.

2023-03-31 Scanning 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2022-12-22 Enkät U-CAN om cancer, ärftlighet, livsstil etc.

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2021-12-20 Investering i ny extremdator med AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz 128MB

2021-05-19 Framtagning av en ocr-nummerserie med 100,000 nummer åt Uparx AB!

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2021-02-02 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2021-01-26 Scanning av 2 olika 4-sidiga enkäter åt Region Östergötland

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-07-17 OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Akavia!

2020-07-16 OCR-konvertering av 453 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2020-05-11 Skanning av ca 500 exemplar av Sexit 3.0-enkät!

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-04-02 Skanning av ca 7000 stycken fastighetsmäklare!

2019-03-25 Skanning av ca 7000 stycken dataskyddsombud åt Sanoma utbildning!

2019-03-21 Skanning av ca 260 stycken enkätexemplar åt Brf Storstugan!

2019-03-21 Skanning av ca 1800 stycken Sexit-enkät!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-23 56900 politiska kandidater inlästa åt Företagarna!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-12-06 Enkäter på arabiska samt dari åt Röda korsets högskola

2017-12-06 Enkät åt Epilepsiförbundet

2017-12-05 Enkät åt Brf Storstugan

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Antagna studenter åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Nyheter i urval

2024-03-14Scanning av 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2023-11-05Investering i en ny Image Access Bookeye 5 V1A A1+ bokscanner!

2023-10-05Skanning och registrering av 4 olika cancerrelaterade enkäter åt Karolinska Institutet under 4 år framåt

2023-07-31Inläsning av data från Skatteverket åt Svenskt Näringsliv

2023-05-15Bokskanning åt Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

2023-03-31Scanning av 4-sidig enkät "Hälsosamtalet" åt Region Östergötland

2023-03-21Inläsning av 6468 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2021-12-20 Investering i ny extremdator med AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz 128MB

2021-11-09Äldre enkäter från U-CAN skannade i arkiveringssyfte

2021-10-20Fakturatolkning av artikelrader, ca 2000 fakturor, åt EFESO Consulting

2021-09-30Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-09-03Bokscanning till Word-fil åt Lindelöws bokförlag

2021-07-22OCR-konvertering av ca 13000 studentadresser och epostadresser från UHR åt Akavia!

2021-07-22OCR-konvertering av ca 6000 studentadresser från UHR åt Sveriges Ingenjörer!

2021-06-07OCR-konvertering av ca 140 sid aktieägaradresser åt Göteborg Corporate Finance

2021-05-31Inläsning av 8390 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2021-05-19Framtagning av en ocr-nummerserie med 100,000 nummer åt Uparx AB!

2021-04-13OCR-konvertering av studentadresslistor från 19 olika universitet och högskolor åt Sveriges Ingenjörer

2021-02-02Skanning, OCR-inläsning och databearbetning av fastighetsdata från Lantmäteriet åt Valueguard!

2021-01-26Framtagning av 100,000 kontrollsiffror till OCR-nummer åt H-tryck AB!

2021-01-26Scanning av 2 olika 4-sidiga enkäter åt Region Östergötland

2021-01-25Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2021-01-05Hallands flora samt 11 stycken kortare floror, ca 1200 sidor totalt

2020-11-10Enkät U-CAN om cancer, ärftlighet, livsstil etc.

2020-09-04OCR-konvertering av ca 500 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-07-10Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-07-17OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2020-07-16OCR-konvertering av 453 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Sveriges Ingenjörer!

2020-06-03Bokscanning till Word och sökbar PDF-fil åt Leopard förlag

2020-06-02Bokscanning till Word och sökbar PDF-fil åt Hedlund Literary Agency

2020-05-27Pärmskanning åt European Spallation Source

2020-05-11Skanning av Sexit 3.0-enkät

2020-04-16 Skanning och OCR-inläsning av läkare med behörigheter från Socialstyrelsens lista

2020-03-30Skanning och OCR-inläsning av sjuksköterskor och barnmorskor

2020-03-0119 böcker (ca 12000 sidor) till bilder i 600dpi gråskala åt Cederlöf & Holmberg

2020-02-28Bokskanning till bilder i 600dpi färgskala åt Danagårdh Litho

2020-02-28Bokskanning till bilder i 600dpi gråskala åt Printpool

2019-12-03Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27Skanning och OCR-inläsning av 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-24Framtagning av 690,000 OCR-nummer åt Skandinaviska Autogaranti AB!

2019-09-24Bokscanning av 5 böcker åt Åbergs stilus et forma!

2019-09-09Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-09-06Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade hundägardata från Jordbruksverket

2019-09-06Bokscanning / OCR-inläsning av en faktabok åt Mondial Förlag!

2019-08-27Bokscanning / OCR-inläsning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-08-26OCR-konvertering av ca 2000 dataskyddsombud med epostadresser åt MTM - Myndigheten för tillgängliga medier!

2019-07-21OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Sveriges Ingenjörer!

2019-04-02OCR-konvertering av ca 7000 stycken fastighetsmäklare

2019-03-25OCR-konvertering av ca 7000 dataskyddsombud med epostadresser

2019-03-21Skanning av enkät åt Brf Storstugan

2019-03-21Skanning av Sexit-enkät

2019-02-04Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-282 frågeformulär för tentasvar, med automatisk rättning!

2019-01-28Antagna studenter åt Fackförbundet ST

2019-01-14OCR-konvertering av antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Sveriges Ingenjörer!

2018-11-26Lärarstudenter inskannade åt Trapets Media

2018-11-12Låsa upp PDF-filer

2018-09-06OCR skanning av ca 800 sid aktieägaradresser åt Göteborg Corporate Finance

2018-07-20OCR-konvertering av 2600 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2018-07-17OCR-konvertering av 491 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Sveriges Ingenjörer!

2018-05-2356900 politiska kandidater inlästa åt Företagarna

2018-05-03Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen

2018-02-28Läkare/Sjuksköterskor ur LADOK åt NextMedia

2018-02-03Enkät åt Uppsala universitet om Epilepsi

2018-02-02Skanning av lista med valda politiker från Valmyndigheten

2017-12-06Enkäter på arabiska samt dari åt Röda korsets högskola

2017-12-06Enkät åt Epilepsiförbundet

2017-12-05Enkät åt Brf Storstugan

2017-11-27Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-09-22Enkäten "Sexit" åt Västra Götalandsregionen och Region Kronoberg

2017-08-28OCR-konvertering av ca 36000 kyrkopolitiska kandidater åt Expressen

2017-07-24OCR-konvertering av 2172 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-21OCR-konvertering av 526 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Sveriges Ingenjörer!

2017-06-30Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09OCR scanning av lista med ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27Enkät på 12 språk vid asylboenden åt Expressen!

2016-10-05Ny extremdator med Intels 10-kärniga CORE i7 6950X processor!

2016-09-03Skanning av lista med 71479 valda politiker från Valmyndigheten

2016-07-22OCR av 2436 sidor VHS-listor åt Jusek

2016-06-07Skanning & OCR-tolkning av ca 140.000 sidor data från Lantmäteriet

2016-04-12OCR av 4700 sidor Ladok-listor åt Jusek

2016-04-12Studentadresser ur LADOK åt Trapets Media

2016-03-31Enkät i tre språkvarianter åt Röda korsets högskola

2016-03-11Enkätscanning åt Umeå universitet! - "Hälsa i Västerbotten"

2016-03-04Ca 300 sidor IT-studenter/Sjuksköterskor ur LADOK åt NextMedia

2016-02-29OCR-skanning av legitimerade sjuksköterskor

2015-08-28Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-01-30OCR-skanning av 140,000 legitimerade sjuksköterskor