Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning av formulär & blanketter

Kontakta oss om ni har blanketter, ordersedlar, rapporter, avtal, anmälningssedlar, svarskort (kampanjer) eller liknande som ni snabbt vill konvertera till en databas.

Vi använder antingen teknik för datafångst i fasta formulär (samma som används för enkäter) eller flexibel datafångstteknik vid tolkning av formulär, då detta inte kräver styrmärken som normalt används vid fast formulärteknik, t. ex. enkäter.

Tolkning av formulär med flexibel datafångstteknik

Tolkning med flexibel datafångstteknik fungerar helt annorlunda än tolkning av fasta formulär, med referensmärken och fält i fasta positioner. Istället för tolkning i fasta positioner bygger det på att med OCR söka upp fördefinierade ankarord, som "Avtal", "avtalsnr", "Ordernr", "Ordersedel:", "Rapportnr:" eller liknande och därefter ställa upp villkor för sökning av lämplig teckensträng i ankarets närhet, eller åtminstone i relation till ankaret. Man ställer upp villkor för hur den sökta teckensträngen ska se ut, som antal tecken, vilka tecken som får förekomma etc. Se nedan ankarordet "RAPPORT" i blått och det fångade rapportnumret i grönt.

Samma typ av avtal ser ju ofta likadana ut, men det räcker med att något av avtalen är i fotokopia, eller utskrivet på en annan skrivare, för att det inte längre ska passa ihop med en mall för fasta formulär, där kraven på millimeterprecision är höga. Ett bra exempel på när detta garanterat inträffar är om du lägger upp en PDF med exempelvis en anmälningssedel till en nyemission som sedan laddas ner av olika personer och denna PDF sedan skrivs ut på olika skrivare. Då är istället den flexibla datafångsttekniken för semistrukturerade formulär att föredra.