Skanning | Nyheter

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning av formulär, blanketter, svarskort

Kontakta oss om ni har blanketter, ordersedlar, rapporter, avtal, anmälningssedlar, svarskort (kampanjer) eller liknande som ni snabbt vill konvertera till en databas.

Vi använder antingen teknik för datafångst i fasta formulär (samma som används för enkäter) eller flexibel datafångstteknik vid tolkning av formulär, då detta inte kräver styrmärken som normalt används vid fast formulärteknik, t. ex. enkäter.

Tolkning av formulär med flexibel datafångstteknik

Tolkning med flexibel datafångstteknik fungerar helt annorlunda än tolkning av fasta formulär, med referensmärken och fält i fasta positioner. Istället för tolkning i fasta positioner bygger det på att med OCR söka upp fördefinierade ankarord, som "Avtal", "avtalsnr", "Ordernr", "Ordersedel:", "Rapportnr:" eller liknande och därefter ställa upp villkor för sökning av lämplig teckensträng i ankarets närhet, eller åtminstone i relation till ankaret. Man ställer upp villkor för hur den sökta teckensträngen ska se ut, som antal tecken, vilka tecken som får förekomma etc. Se nedan ankarordet "RAPPORT" i blått och det fångade rapportnumret i grönt.

Samma typ av avtal ser ju ofta likadana ut, men det räcker med att något av avtalen är i fotokopia, eller utskrivet på en annan skrivare, för att det inte längre ska passa ihop med en mall för fasta formulär, där kraven på millimeterprecision är höga. Ett bra exempel på när detta garanterat inträffar är om du lägger upp en PDF med exempelvis en anmälningssedel till en nyemission som sedan laddas ner av olika personer och denna PDF sedan skrivs ut på olika skrivare. Då är istället den flexibla datafångsttekniken för semistrukturerade formulär att föredra.