Skanning | Nyheter

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Scanning av dokument till pdf - scanna till pdf

Dokumentskanning med löpande numrering till enkel- eller flersidiga bild-PDF-filer

Vi kan erbjuda skanning av stora volymer dokument från A8 (53*74 mm) upp till A3-format. Slutprodukten består av sidbilder lagrade i PDF-format. De är numrerade med löpnummer i skanningordning, 0001.pdf, 0002.pdf osv, och numreringen sker antingen per sidbild eller per flersidigt PDF dokument. Normalt skannar vi i gråskala 300 dpi, men vi kan även skanna i svartvitt, gråskala eller färg upp till 600 dpi.

Dokumentbrytning sker med hjälp av särskilt separationsblad med för ändamålet avsedd streckkod.

PDFer scannas normalt i det strikta PDF-formatet för arkivering PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) (gäller bild-PDF).

Skanning till flersidiga PDFer med dokumentbrytning passar bra t.ex. vid due diligence, revisionsdokumentationer m.m., reseräkningar och olika typer av akter. Om materialet är svårskannat pga påhäftade kvitton och liknande så kan vi använda vår overheadscanner istället för en vanlig dokumentskanner.

Scanning av dokument till pdf med OCR-tolkat textlager för sökning

Efter att vi scannat dokumenten till bild-PDF-filer, så OCR-tolkar vi med bästa programvaran för massbearbetning!

Scanning av bok, häfte, katalog till PDF med OCR-tolkat textlager för sökning

Vi "slaktar" boken/häftet (eller använder overheadscanner), Vi mäter sidstorlek och skannar i exakt rätt storlek, vi OCR-tolkar med bästa programvaran; antingen (1) batch OCR utan att rätta osäkra tecken, eller (2) med rättning av osäkra tecken och ord. Vi beskär till sist sidorna elektroniskt med ett par mm för snyggt utseende (ej permanent, det går att ta bort). Vi kan även gå igenom sida för sida och räta upp vissa sidor och textrader manuellt, och snygga till marginaler, i en särskild programvara för jobb som kräver extra hög kvalitet i utseendet!

För finstilta kataloger kan vi först skanna högupplöst och OCR-tolka, för att sedan nedsampla upplösningen, samt komprimera för mindre storlek lämplig för internet.

 

Bokskanning
Scanner som används för automatiskt matad scanning

Dokumentskanning med automatisk indexering

En utökad variant av ovanstående dokumentskanning är att OCR-tolka endast något, eller ett par enstaka fält på bilderna, kanske från ett försättsblad. Det kan exempelvis vara ett personnummer, organisationsnummer eller en annan unik beteckning. Denna tolkade information kan vi använda för att med automatik namnge PDFerna. De kanske döps efter personnummer, organisationsnummer, rapportnummer, eller avtalsnummer till exempelvis 'personnummer'.PDF, osv. Med bilderna namngivna på detta sätt, så blir det enkelt att hitta i din mapp på datorn. Det blir även lätt att länka till dokumenten från en databas.

Denna automatiska indexering görs normalt med flexibel datafångstteknik. Läs gärna mer om denna teknik under sektionen "Skanning av formulär".

Dokumentskanning med manuell indexering

I de fall det inte är möjligt att automatiskt fånga ett fält för indexering, så kan vi registrera någon eller några data från en sida manuellt.

Ny namngivning av dokument

Efter att vi har fångat eller registrerat data, så kan vi använda dessa data för att namnge PDF-filerna med nya namn.

 

Kvittoscanning
Overhead skanner som används för känsligt material!