Skanning | Nyheter

2023-07-31 Inläsning av 5364 sidor data från Skatteverket åt Svenskt Näringsliv!

2023-03-21 Inläsning av 6468 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2021-10-20 Fakturatolkning av artikelrader inkl belopp osv, fakturanummer och fakturadatum

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 13000 studentadresser och epostadresser från UHR åt Akavia!

2021-07-22 OCR-konvertering av ca 6000 studentadresser från UHR åt Sveriges Ingenjörer!

2021-05-31 Inläsning av 8390 sidor Lantmäteridata åt Värderingsdata!

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2021-02-02 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2021-01-25 OCR-konvertering av ca 4400 antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-09-04 OCR-konvertering av ca 500 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-07-17 OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Akavia!

2020-07-16 OCR-konvertering av 453 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2020-04-16 OCR-konvertering av 3625 sid med läkare och behörigheter

2020-03-30 OCR-konvertering av sjuksköterskor och barnmorskor

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-08-26 OCR-konvertering av ca 2000 dataskyddsombud med epostadresser!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-11-26 Lärarstudenter åt Trapets Media

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

OCR scanning - Adressregister, adresslistor och tabeller

Skriptoriet är Sveriges ledande leverantör av tjänster inom området OCR skanning av adresser, tabeller och listor från papper till fil i Excel-format - med tillhörande avancerad kvalitetskontroll och efterbearbetning. Vi levererar väldigt snabbt och med mycket hög kvalitet!

OCR skanning av adressregister (eller direktextraktion från PDF-filer)

OCR-konvertering av pappersburet adressregister till databas levererat i (vanligtvis) Excel-format utgör vår främsta specialitet! Vi kan konvertera adressregister med olika uppbyggnad och varierande antal rader per post. Posterna konverteras till enradiga, fältindelade (kolumnindelade) poster i exempelvis ett excelark! Vi kontrollerar alltid postnummerfältets innehåll och längd. Postortfältets innehåll jämförs mot Postens register, och även gatunamnen kontrolleras, så att eventuella fel lätt hittas och kan åtgärdas. Namn kontrolleras mot namndatabaser baserade på folkbokföringen. Förutom svenska register, så åtar vi oss även norska och danska adressregister.

En viktig tilläggstjänst till detta utgörs av borttagning av dupletter genom jämförelser exempelvis mot ert kundregister. Vi kan utföra såväl exakt matchning som fuzzy-matchning av dupletter.

Förutom adressregistret får ni alltid och utan extra kostnad en PDF med alla skannade sidbilder i jobbet för enkel referens mellan excelfil och ursprungsdatans plats i den skannade pappersbunten. Något som våra kunder brukar uppskatta mycket!

Kostnaden för att OCR-konvertera adresser från papperslistor ligger normalt lägre än priset för att köpa färdiga adresser från adressföretag! Tänk också på att en pappersutskrift med adresser som du kommit över kanske utgör en mer välriktad målgrupp än vad du kan köpa genom annan adressleverantör! Till sist, så äger ni adresserna och kan använda dem så mycket ni vill! Ett adressföretag kanske bara tillåter ett utskick!

Intressanta adresskällor

Några exempel på intressanta adresskällor är: LADOK-enheter på högskolor och universitet, VHS (Verket för högskoleservice), Universitets- och högskolerådet (UHR), CSN, International Business School, Euroclear (aktieägarböcker), Skogsstyrelsen, Valmyndigheten (för adresser till valda politiker samt kandidater till val), Jordbruksverkets centrala hundregister m. fl.

Adresser ur universitetens och högskolornas studenthanteringssystem LADOK är en mycket intressant källa. Du kan beställa efter vilka utbildningar du är intresserad av, adresser till nyantagna studenter, eller varför inte några årskullar av examinerade studenter? Vissa kunder får på detta sätt fram alla examinerade ingenjörer under senaste åren för ett riktat utskick. Eller varför inte nyexaminerade sjuksköterskor? Fackföreningar använder denna möjlighet för att värva nya medlemmar. Det finns många möjligheter för selektering.

Euroclear är också en mycket intressant källa. Bl.a. för nyemmissioner, kapitalrådgivare m.fl. som vill nå ut till aktieägare inom vissa företag. Förutom adresser så får du personnummer/organisationsnummer samt storleken på aktieinnehaven.

OCR av epostadresser

Vi OCR-konverterar ofta adressregister som inkluderar epostadresser och ofta även listor med endast epostadresser. Efter inläsning kontrolleras alla epostadresser genom en tjänst som simulerar sändning av adresserna. De adresser som visar sig inte fungera kontrollerar vi sedan extra noga efter OCR-fel.

OCR av produktkataloger

Konvertering av pappersburna produktkataloger är en annan vanligt förekommande typ av uppdrag som vi utför.

OCR av medlemslistor

Vi konverterar tryckta medlemsmatriklar till databasform. Är materialet hyfsat regelbundet uppställt, så kan vi med tabelltolkning och programmeringsinsatser göra om materialet till en databas, där namn, adress osv har delats upp i fält.