Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Adressregister, listor och tabeller

Skriptoriet är Sveriges ledande leverantör av tjänster inom området OCR skanning av adresser, tabeller och listor från papper till fil i Excel-format - med tillhörande avancerad kvalitetskontroll och efterbearbetning.

OCR skanning av adressregister (eller direktextraktion från PDF-filer)

OCR-konvertering av pappersburet adressregister till databas levererat i (vanligtvis) Excel-format utgör vår främsta specialitet! Vi kan konvertera adressregister med olika uppbyggnad och varierande antal rader per post. Posterna konverteras till enradiga, fältindelade (kolumnindelade) poster i exempelvis ett excelark! Vi kontrollerar alltid postnummerfältets innehåll och längd. Postortfältets innehåll jämförs mot Postens register, och även gatunamnen kontrolleras, så att eventuella fel lätt hittas och kan åtgärdas. Namn kontrolleras mot namndatabaser baserade på folkbokföringen. Förutom svenska register, så åtar vi oss även norska och danska adressregister.

En viktig tilläggstjänst till detta utgörs av borttagning av dupletter genom jämförelser exempelvis mot ert kundregister. Vi kan utföra såväl exakt matchning som fuzzy-matchning av dupletter.

Förutom adressregistret får ni alltid och utan extra kostnad en PDF med alla skannade sidbilder i jobbet för enkel referens mellan excelfil och ursprungsdatans plats i den skannade pappersbunten. Något som våra kunder brukar uppskatta mycket!

Kostnaden för att OCR-konvertera adresser från papperslistor ligger normalt lägre än priset för att köpa färdiga adresser från adressföretag! Tänk också på att en pappersutskrift med adresser som du kommit över kanske utgör en mer välriktad målgrupp än vad du kan köpa genom annan adressleverantör! Till sist, så äger ni adresserna och kan använda dem så mycket ni vill! Ett adressföretag kanske bara tillåter ett utskick!

Intressanta adresskällor

Några exempel på intressanta adresskällor är: LADOK-enheter på högskolor och universitet, VHS (Verket för högskoleservice), Universitets- och högskolerådet (UHR), CSN, International Business School, Euroclear (aktieägarböcker), Skogsstyrelsen, Valmyndigheten (för adresser till valda politiker samt kandidater till val), Jordbruksverkets centrala hundregister m. fl.

Adresser ur universitetens och högskolornas studenthanteringssystem LADOK är en mycket intressant källa. Du kan beställa efter vilka utbildningar du är intresserad av, adresser till nyantagna studenter, eller varför inte några årskullar av examinerade studenter? Vissa kunder får på detta sätt fram alla examinerade ingenjörer under senaste åren för ett riktat utskick. Eller varför inte nyexaminerade sjuksköterskor? Fackföreningar använder denna möjlighet för att värva nya medlemmar. Det finns många möjligheter för selektering.

Euroclear är också en mycket intressant källa. Bl.a. för nyemmissioner, kapitalrådgivare m.fl. som vill nå ut till aktieägare inom vissa företag. Förutom adresser så får du personnummer/organisationsnummer samt storleken på aktieinnehaven.

OCR av epostadresser

Vi OCR-konverterar ofta adressregister som inkluderar epostadresser och ofta även listor med endast epostadresser. Efter inläsning kontrolleras alla epostadresser genom en tjänst som simulerar sändning av adresserna. De adresser som visar sig inte fungera kontrollerar vi sedan extra noga efter OCR-fel.

OCR av produktkataloger

Konvertering av pappersburna produktkataloger är en annan vanligt förekommande typ av uppdrag som vi utför.

OCR av medlemslistor

Vi konverterar tryckta medlemsmatriklar till databasform. Är materialet hyfsat regelbundet uppställt, så kan vi med tabelltolkning och programmeringsinsatser göra om materialet till en databas, där namn, adress osv har delats upp i fält.