Skanning | Nyheter

2023-07-31 Inläsning av 5364 sidor data från Skatteverket åt Svenskt Näringsliv!

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2021-01-25 OCR-konvertering av ca 4400 antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-09-04 OCR-konvertering av ca 500 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Fackförbundet ST!

2020-07-17 OCR-konvertering av 1207 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Akavia!

2020-07-10 Skanning & tolkning av 1 miljon 600,000 personnummer m.m.

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-08-26 OCR-konvertering av ca 2000 dataskyddsombud med epostadresser!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-11-26 Lärarstudenter åt Trapets Media

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Några kunder

Aftonbladet

Vi har sedan 2003 OCR-konverterat listor av många olika slag åt Aftonbladet, inklusive medlemsmatriklar. Bl.a. följande:

 • Bilregistreringsdata (2017)
 • Politiska kandidater till Riksdagen (2006, 2010, 2014)
 • Medlemsmatriklar: Rotary, Frimurarna, Sällskapet, och Royal Bachelor's Club

Vad gäller rena databasbearbetningar, så har vi utfört följande:

 • Sammanställt och databearbetat älgjaktsstatistik
 • Sammanställt och databearbetat statistik från landets fartkameror

Arkitektkopia

OCR-konvertering av adressregister.

Bisnode

Vi har hjälpt Bisnode och deras kunder med OCR-konvertering av register, dataregistrering m.m. vid några tillfällen.

Brombergs Förlag

Vi OCR-konverterar rå-texterna till de titlar som Brombergs börjat ge ut i serien "Nobelklassiker".

Bokförlaget Bakhåll

Vi OCR-konverterar rå-texterna till en rad böcker.

Bokförlaget Daidalos

Vi scannar då och då in sidbilder från ett antal böcker.

Ernst & Young

Vi scannar flera enkätundersökningar åt detta företag.

Expressen

Vi har OCR-konverterat ett antal medlemsmatriklar:

 • Frimurarna, Sällskapet, Nya Sällskapet, Royal Bachelor's Club och Timmermannaorden.

Övriga uppdrag åt Expressen:

 • Vi har skannat in en stor enkät om asylboenden i 12 språkvarianter 2016!
 • Och vi har skannat och läst in alla valda politiker från Valmyndighetens listor 2017.
 • Och vi har skannat och läst in alla kyrkopolitiska kandidater från Kyrkans listor 2017.
 • Och vi har skannat och läst in alla politiska kandidater till riksdag, kommuner och landsting från Valmyndighetens listor 2018.

Folkhälsomyndigheten (tidigare kallat: Smittskyddsinstitutet)

Vi har skannat många enkäter åt Smittskyddsinstitutet, senare kallat Folkhälsomyndigheten

Fackförbundet ST

Vi har åt denna organisation scannat och bearbetat studentadresser vid upprepade tillfällen.

Handelsbanken

Vi har scannat in ägare av skog vid några tillfällen 2010 och 2011!

Hyresgästföreningen

Vi har OCR-skannat och även använt direkt textextraktion ur PDF-filer för att läsa in stora mängder lägenhetshyror vid några tillfällen. Först 2006 och sedan 2ggr 2015.

Jusek, numera Akavia

Vi har åt denna organisation flera ggr scannat och bearbetat studentadresser utskrivna av Universitets- och högskolerådet (UHR), samt Ladok-listor. Adresser och epostadresser.

Karolinska Institutet

KI är en återkommande kund. Vi har bl.a. scannat in den stora prostata-cancerstudien STHLM2! Andra exempel är studien Jobb och Smitta (2012), Tandvårdsrädsla och Alkohol under graviditeten.

Länsstyrelsen / Domstolsverket / 5 miljödomstolar

Vi har OCR-konverterat "Miljöboken", ett register med vatten- och miljödomar som förs vid varje Miljödomstol, till en fulltextdatabas (ca 25 olika datafält per miljödom) med koppling till sidbilder. Samtliga sidbilder har namngivits utifrån en sammanslagning av 4 olika index (sökbegrepp) tolkat från formulärhuvudet för varje akt.

Samtliga 5 miljöböcker vid miljödomstolarna i Stockholm, Vänersborg, Umeå, Östersund och Växjö tingsrätt har nu digitaliserats! Ett projekt som pågått sedan 2006 och avslutats i maj 2010!

Marknadsinformation i Sverige AB

Vi har utfört scanning av studentadresser från CSN, VHS, Ladok. Dessutom hundägaradresser från Jordbruksverket

NextMedia

En återkommande kund som vi scannar och bearbetar studentadresser åt, främst utdrag av adresser från LADOK-systemet.

Nyhetsbyrån SIREN

Vi har åt detta företag utfört/utför bl.a. följande uppdrag:

 • OCR-konverterat hela deras PDF-arkiv omfattande ca 600,000 sidor
 • Databearbetat en lista på alla skulder till svenska brottsoffer
 • Månatlig scanning och indexering av personnummer i strafftidsbeslut
 • Politiska kandidater till Riksdagen, landstingen, och kommunerna (2010, 2014)
 • Veckovis scanning av åtal och strafförelägganden från Åklagarmyndigheten
 • Avancerade script för datafångst i PDFer från myndigheter (2012)
 • Avancerade script för datafångst, splittning, namngivning, sortering gällande PDFer med tingsrätts- och förvaltningsrättsdomar (2013, 2015)

Socialstyrelsen

Vi har under försommaren 2017 skannat in en stor enkät om hemlöshet.

Stockholms läns landsting (SLL)

Vi har åt STAD sektionen, Beroendecentrum Stockholm, scannat och tolkat många enkätundersökningar från 2008 och framåt gällande olika former av beroende bland skolelever.

Svenskt Näringsliv

OCR-konvertering av adressregister och examina gällande studenter från högskolornas LADOK-system 2010, 2011 och 2017. Detta har utgjort en del av forskningsmaterialet till rapporterna om högskolekvalitet.

Sveriges Ingenjörer

Vi har åt denna organisation scannat och bearbetat studentadresser utskrivna av Universitets- och högskolerådet (UHR). Adresser och epostadresser.

Tria

Vi har åt denna organisation scannat och bearbetat studentadresser från bl.a. CSN.

Unionen

Vi har åt denna organisation scannat och bearbetat studentadresser från CSN.

Utbudet

Vid några tillfällen har vi åt detta företag scannat, OCR-tolkat och bearbetat stora mängder epostadresser till skolpersonal i olika kommuner

Valueguard

Vi skannar och OCR-läser stora mängder lantmäteridata åt Valueguard