Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Bokskanning | Skanna in böcker | Konvertering till Word

 

Bokskanning
Två böcker vi OCR-konverterat rå-texter till!

OCR rå-text i Word

Vi styckar boken (alternativt så jobbar vi från bra fotokopior) och skannar bokens sidor och OCR-konverterar till en rå-text, dvs en redigerbar sidbruten text med verifierade tecken och verifierad stavning, men utan typografisk redigering.

Vi är starka inom krävande texter med inslag av utländska språk och tecken. Det är en anledning varför bokförlag gärna nyttjar våra tjänster!

Vi har t. ex. genom åren assisterat Brombergs Bokförlag, Bokförlaget Bakhåll, Bokförlaget Daidalos, Bookmark förlag, Fri Tanke Förlag, Bookhouse Publishing m.fl.

Ni kan sedan arbeta vidare med texten och sätta er egen grafiska profil på materialet.

Jag brukar kunna göra 200-300 sidor per dag åtminstone beroende på materialets kvalitet.

OCR rå-text från PDF-fil

Från vissa PDF-filer kan vi extrahera innehållet direkt och omvandla till Word-fil. I de fall det inte är möjligt, så tolkas PDF-filens sidor som bilder med OCR-teknik som ovan.