Skanning | Nyheter

2021-09-30 Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-09-03 Bokscanning till Word-fil åt Lindelöws bokförlag

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2021-01-05 Hallands flora m. fl. kortare floror, ca 1200 sidor

2020-06-03 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Leopard förlag

2020-06-02 Skanning & OCR-tolkning av en bok på finska åt Hedlund Literary Agency

2020-03-15 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Elisabeth Grate Bokförlag

2020-03-01 19 böcker (ca 12000 sidor) till PDF-bilder i 600dpi gråskala åt Cederlöf & Holmberg

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi färgskala åt Danagårdh Litho

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi gråskala åt Printpool

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-24 Bokskanning åt Åbergs stilus et forma!

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-09-06 Bokscanning av en faktabok åt Mondial Förlag!

2019-08-27 Bokscanning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Bokscanning - scanna in bok - OCR skanning till Pdf / Word

Bokskanning
Zeutschel OS 12002 A2+ overhead, ickeförstörande
Bokskanning
Skanner som används för styckbara böcker!

Skanna in bok till sökbar PDF eller Word.docx med verifierade tecken och verifierad stavning

Vi styckar normalt boken, alternativt så jobbar vi från bra fotokopior - eller så använder vi en overhead skanner för bokskanning upp till A2-format - och skannar bokens sidor och OCR-konverterar till en rå-text, dvs en redigerbar sidbruten text med verifierade tecken och verifierad stavning, men utan typografisk redigering. Om vi skannar till sökbar bild-PDF så får du ju originaltypografin via bilden, men utan möjlighet till redigering.

Vi är starka inom krävande texter med inslag av utländska språk och tecken. Det är en anledning varför bokförlag gärna nyttjar våra tjänster!

Vi har med våran bokdigitaliseringstjänst assisterat t. ex. Brombergs Bokförlag, Bokförlaget Bakhåll, Bokförlaget Daidalos, Bookmark förlag, Fri Tanke Förlag, Bookhouse Publishing, Lindelöws bokförlag, Mondial Förlag, Åbergs stilus et forma m.fl.

Ny sättning av inlaga för tryckning eller ebok

Ni kan sedan arbeta vidare med texten om det är en Word-fil ni beställt! Antingen sätter ni inlagan själv, eller så anlitar ni en extern bokformgivare! Vi kan rekommendera en bokformgivare vi brukar samarbeta med om ni så önskar! Han kan sätta en inlaga, göra nytt omslag, eller skapa en ebok i epub-format.

Scanning av bok eller häfte till bild-PDF med OCR-tolkat textlager (osynligt under bilden) för sökning

Vi "slaktar" boken/häftet och använder automatiskt arkmatad scanner (eller så använder vi overheadscanner). Vi skannar i 300-600 dpi. Ibland på finstilt material, så skannar vi i 600dpi för att få bra ocr-resultat, och därefter nedsamplar vi filen till 300 dpi eller lägre för att minska filstorleken medan det fina ocr-resultatet behålls!! Vi OCR-tolkar med bästa programvaran; antingen (1) batch-OCR utan att rätta osäkra tecken, eller (2) med rättning av osäkra tecken och ord. Vi beskär till sist sidorna elektroniskt med ett par mm för snyggt utseende (ej permanent, det går att ta bort). Pärmarna eller omslagen kan vi skanna separat i overheadscanner, omslagen går ju oftast inte att köra i arkmatad skanner.

Vi kan även räta upp sidor och textrader, och snygga till marginaler i ett särskilt bildförbättringsprogram för jobb där ni beställt extra hög kvalitet i utseendet!

Normalt får ni alltid i leveransen en (eller flera) bild-PDF i 300dpi med minimala kvalitetsförluster, samt en internetanpassad version komprimerad och nedsamplad till 96dpi. Ni väljer om det ska vara i svartvitt, gråskala eller färg. Gråskala ger betydligt mindre filer än färg och är ofta att föredra av den anledningen! Allra minst filer får man med svartvita (bitonala) filer! Men om det finns illustrationer i texten brukar man vilja ha minst gråskala för att återgivningen ska bli acceptabel!

OCR rå-text med verifierade tecken och verifierad stavning från PDF-fil

Från vissa PDF-filer kan vi extrahera innehållet direkt och omvandla till Word-fil. I de fall det inte är möjligt, så tolkas PDF-filens sidor som bilder med OCR-teknik som ovan.

Endast bilder i PDF-, TIFF-, eller PNG-format för reproduktionstryckning

Vill ni istället bara ha en bild-PDF av boken, eller TIFF-bilder, utan möjlighet till redigering, så kan vi så klart göra det också! Vi kan skanna i färg, gråskala eller svartvitt upp till 600 dpi optisk upplösning. 600 dpi brukar räcka för reproduktionstryckning!

Vi kan för det mesta även centrera satsytan om ni vill ha den extra tjänsten!

Exempel på overheadskannade bilder

Omslag
Omslag med dedikation från Prins Baldassarre Boncompagni-Ludovisi
Ladda ner bild i full kvalitet 600dpi

Titelblad
"Delle versioni fatte da Platone Tiburtino [...]" av Prins Baldassarre Boncompagni-Ludovisi
Ladda ner bild i full kvalitet 600dpi

Ancient Italy map
"Ancient Italy Map" från Barthold Georg Niebuhrs "The History of Rome" (1831, engelsk översättning).
Ladda ner bild i full kvalitet 600dpi

Renskärning av boksidor

Renskärning av boksidor
Renskärning av sidor från "slaktad" bok