Enkätskanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Enkätskanning

Vi skannar in och läser av enkäter, DM-svarskort

Vi erbjuder tillsammans med vår tryckeripartner H-tryck AB i Markaryd Sveriges snabbaste och mest prisvärda tjänst för layout, tryck, distribution, svarsmottagning / brevöppning och skanning / inläsning av er postala enkätundersökning! (Vi kan även samarbeta med ett annat tryckeri, om ni så önskar! För en mindre undersökning kan ni t.o.m. printa själva, men vi måste ge lite råd och få tillfälle att provskanna!)

Har ni redan genomfört en undersökning som ej förberetts i samarbete med oss och vill ha hjälp med scanning av svaren? Jag kan ofta rädda situationen, men måste göra en bedömning huruvida det går att göra i ert speciella fall. Kontakta mig med några skannade exempel.

Vi följer en säker och väl beprövad metod. Tjänsten har växt fram och förbättrats i många små steg under 14 år som svar på de kundönskemål vi stött på under vägens gång! Vi har en obegränsad licens till den programvara vi använder, och det kan hjälpa till att hålla ner priset på stora jobb!

Vår expertis inom datafångst, bildhantering och databashantering kan ge fördelar till er! Vi klarar av komplexa jobb med många enkätvarianter, som till exempel flera språkvarianter.

Vi utför datainsamling från pappersenkäter. Vi gör inte statistiska analyser! Det gör normalt du eller din statistiker! Om ni inte har någon statistiker så kan vi rekommendera vår partner Karl Wahlin AB Statistikkonsult

Vi tror på att låta ett tryckeri sköta tryck och distribution, en servicebyrå för skanning sköta inskanning och datafångst, och att låta en statistiker sköta statistikproduktionen. Professionellt i varje led!

Kundfördelar i sammandrag

 • Prepressavdelning hos vår tryckeripartner som anpassar enkätens utseende efter våra regler
 • Alternativt så utformar ni enkäten själva efter mina regler och synpunkter
 • Layout, tryck, kuvertering, utskick, svarsposthantering / brevöppning, bortskärning av häftade ryggar m.m. genom vår tryckeripartner
 • Alternativt så står Skriptoriet för svarsmottagningen med brevöppningen och bortskärning av häftor!
 • Gratis uppdatering av adressregister inför påminnelseutskick
 • Kvalitetssäkrad skanning: dynamiskt tröskelvärde, sekvens- och riktningskontroll
 • Extremt lågt bortfall pga av skanningfel!
 • Även skanning av A3 möjlig. T.ex. 4 stycken A4 sidor tryckta på 1 vikt A3 blad
 • Mycket noggrann verifiering av ALLA handifyllda data (ICR-fält) som datum, ålder, längd etc. En stor fördel hos oss!!
 • Möjlighet till utökad kvalitetskontroll, verifiering av alla kryssrutor mot bild.
 • Datafiler i formaten Excel- och SPSS ingår alltid. Txt-fil som gratis tillval.
 • Datafil i excelformat har klickbar direktlänk till motsvarande skannad PDF i varje rad
 • Rapporter: Felkoder per variabel, ej ifyllda enkäter, värden per variabel
 • Rapporter: Automatiserad jämförelse av alla variabelnamn i våran dataexport mot er kodboks variabelnamn m.h.a. script
 • Öppna svar fås även sammanslagna i en lång PDF-fil per sidnr, sökbar på enkätID
 • En av våra stora kundfördelar är att fullständiga bilduppsättningar i såväl TIFF- som PDF-format alltid medföljer utan extra kostnad!
 • Krypterad leverans via Dropbox, eller leverans på lösenordsskyddad och krypterad USB-sticka.
 • Lägsta priserna i Sverige
 • Mycket tydliga offerter och inga överraskningar på fakturan!
 • Mycket snabba leveranser
 • Engagerad support per telefon eller vid datorn med TeamViewer

Lägsta priserna i Sverige!

Vi kan erbjuda de lägsta priserna i Sverige för inläsning av enkäter! Priset för enkätskanning delas vanligtvis upp i 4-5 delar:

 • Startavgift per enkätvariant och skanningtillfälle
 • Konstruktion av tolkningsmallar per enkätvariant (antal variabler x pris/variabel)
 • Skanning & tolkning av kryssrutor (per skannad och tolkad sidbild)
 • Tillägg för tolkning & noggrann verifiering av förekommande ICR-fält
 • Brevöppning och bortskärning av häftat hörn eller hel rygg före skanning
 • Ni tar in separat offert vad gäller prepress, tryck och distribution från H-tryck AB, eller annat tryckeri

Mycket snabba leveranser

Vi kan skanna och tolka ca 50,000 sidbilder per dag/dygn i ett normalfall.

Kvalitetssäkrad metod

Korrekt hanterad skanning innebär bl. a. att svaga kryss i blyerts eller röd färg inte missas. Det sker med hjälp av områdesberoende dynamisk filtrering från gråskala till svartvit bild. Med autorotation så kommer även enkäter som ligger felvridna att hamna rätt i den scannade bilden. Automatiserad sekvenskontroll av sidorna inuti enkäten utförs under pågående skanning. Om någon sida ligger i fel ordning, eller någon sida saknas, eller ett kvarglömt följebrev upptäcks, eller en sida kommer från fel enkät, så stannar scannern omedelbart med felaktig sekvens markerad och felet kan rättas till snabbt och smidigt. En bra metod innebär också att du slipper titta på dina pappersenkäter igen. Du öppnar lätt en PDF-fil istället när du är tveksam om data i din Excel- eller SPSS-fil verkligen stämmer!

Hjälp med utformning av enkäten

Vi hjälper till att optimera formulärets utformning, så att formulärtolkningen blir så korrekt, snabb och billig som möjligt för dig. Med stöd av några få hållpunkter från oss kan du utforma en bra enkät själv, men om du vill så tar vi över utformningen av enkäten helt och hållet; du ger oss bara frågorna som ska ingå så hjälper tryckeriets prepressavdelning till med resten i samarbete med oss.

ICR med verifiering (tolkning av textade svar)

Det går även att tolka handtextade svar i förtryckta textrutor eller på en s.k. kam. Det kan vara lämpligt för att fylla i datum, personnummer eller liknande kortfattad information. ICR-fält verifierar vi som standard till mycket nära 100% korrekta tecken. OBS! ICR-fält ska inte förväxlas med s.k. öppna frågor där respondenten skriver längre svar för hand. Läs just nedan.

Öppna svar

Med öppna svar menas möjligheten att skriva längre svar. Det går inte att läsa in denna typ av handskrivna kommentarer till "levande" (redigerbar) text i databas. Det finns 2 alternativ. Det går att skriva in svaren för hand från bild, men det kostar en del. Vi gör detta själva eller ibland genom en extern part. Priset är per tecken för sådana inskrivning av öppna svar. Annars återstår att hantera denna typ av fråga endast i bildform. Vi har i vår bildhantering tagit fram en lösning där alla sidor 1, alla sidor 2 osv slås ihop till en lång PDF per sidnummer. Om du t.ex. har en 4-sidig enkät, så kommer du att få 4 stycken PDFer med alla sidorna 1, alla sidorna 2, alla sidorna 3 och alla sidorna 4. Inuti dessa PDFer så är EnkätID digitalt påstämplat och sökbart högst upp på varje sida.

Automatisk rättning av t. ex. tentasvar

Ett script går igenom alla fält i varje databasrad och jämför svar mot en tabell med rätt svar för varje variabel. Som standard sparas sedan antal rätta svar i ett eget fält för antal rätta svar.

Kontrolljämförelser mot databas

Med exakt matchning kan exempelvis scannat kundnummer jämföras mot ditt kundregister eller liknande om vi får en excelfil med era kundid:n. Om matchningen misslyckas flaggas fältet för närmare kontroll, och felet kan rättas till! Fuzzy-kontroll med ersättning kan vara mycket användbart vid ICR-tolkning av handtextade svar. Ett något felaktigt stavat eller feltolkat produktnamn kan exempelvis matchas mot en produktdatabas och ersättas med korrekt namn.

Automatiserade regelkontroller av fältinnehåll

Vi programmerar automatiserade regelkontroller. Det kan exempelvis användas till validering av personnummer, kontroll av fältlängder osv.

Alla enkäter som TIFFer (original från inskanningen) samt PDF-filer ingår utan extra kostnad och levereras normalt via Dropboxlänk, alternativt kan DVD framställas.

Du får alltid mappar med en (ensidig/flersidig) PDF-fil per scannad enkät samt motsvarande uppsättning i TIFF-format. PDFerna levereras namngivna enligt mönstret EnkätID_SkanningordningID och i det strikta arkivbeständiga formatet PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005). I excelarket finns en klickbar direktlänk i varje rad till motsvarande PDF!

Gratis avprickning och uppdaterat adressregister ingår i tjänsten!

Får vi en excelfil med en kopia av utskickets adresslista, så utför vi automatisk avprickning och uppdatering av adresslistan inför ert påminnelseutskick. Funktionen kan även användas för att skapa en gåvofil.