Skanning | Nyheter

2024-06-03 13 pärmar skannade åt Föreningen för Medicinska Rådgivare

2022-11-18 Investering i en ny Inotec 6x1 scanner med FADGI-kalibrering!

2022-11-02 Ytterligare 46 pärmar skannade åt Atkins Sverige AB

2022-09-05 Stort pärmskanningsuppdrag åt Atkins Sverige AB

2020-05-27 Pärmskanning åt European Spallation Source

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Scanning av pärmar (pärmscanning) och arkiv till PDF-filer

Inscanning av pärmar till fast pris per pärm är en av våra populära tjänster! Vem har inte en pärm som man vill digitalisera till pdf-fil? Vi skannar in allt från enstaka pärmar till hundratals pärmar! Vi kan nu erbjuda FADGI-kalibrerad skanning med vår nya Inotec 6x1 skanner! (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative). Det är en specialkalibrering avsedd att klara av att återge ljusa fläckar eller liknande som normalt skullle försvinna pga skannerns ljus. Ett annat exempel är ljus text på genomskinligt papper som ofta skulle bli oläsbart. FADGI skanning är det bästa valet för material som ska arkiveras. Även om bilderna inte blir lika skinande vita som man kanske är van vid. Vill ni trots allt inte att materialet skannas i FADGI-stil så kan vi skanna på klassiskt vis också.

Inskanning av hel pärm till flersidig PDF (variant 1)

Varje pärm resulterar i en pdf namngiven efter överenskommelse.

Normalt scannar vi till bild-PDF med 300dpi upplösning och färg (Ofta nödvändigt om materialet innehåller bilder). Vi scannar även till sv/v eller gråskala om ni föredrar det.

En PDF per registerflik (variant 2)

Det skapas en PDF-fil eller en mapp innehållande en PDF-fil för varje registerflik i pärmen. Filerna namnges kanske så här P0001_F0001.pdf, P0001_F0002.pdf osv. Eller kanske ännu mer avancerat utifrån något indexerat värde. Eller kanske namn angivna i ett excelark. Vi kan skapa skräddarsydda mapp- och namngivningsvarianter med hjälp av script.

En PDF per valfri indelning (variant 3)

Ett alternativ är att ni lägger varje dokument i en plastmapp, eller ber oss utgå från häftningen, eller på annat sätt visar hur uppdelningen ser ut, för att dokumentuppdelningen ska bli exakt som ni vill!

Tillval - Skräddarsydd namngivning av filerna

Vi kan ge nya mer meningsfulla namn åt filerna! Vi kan utgå från en kolumn med nya filnamn i ett excelark, eller utgå från namn på försättsblad, eller utgå från några värden på första sidan osv. Vi kan skapa skräddarsydda mapp- och namngivningsvarianter med hjälp av script.

Tillval - OCR

OCR-tolkning av filerna, så de blir sökbara. Vi använder marknadens bästa programvara för OCR!

scanning av pärmar

Lådor med pärmar för scanning
Lådor med pärmar för scanning