Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

OCR-inläsning av ca 30,000 aktieägarposter från Euroclearutskrifter!

2017-10-25

Vi fick i uppdrag av en kund att scanna och OCR-konvertera ca 1800 sidor omfattande ca 30,000 aktieägarposter i ett antal företag från Euroclearutskrifter!

I uppdraget ingick även en del avancerade databasoperationer för att bearbeta aktieinnehav.

Vi har utfört OCR-konverteringar av Euroclear-utskrifter sedan 2006!