Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

OCR-inläsning av ca 2200 aktieägarposter från Euroclearutskrifter!

2021-06-07

Vi fick i uppdrag av Göteborg Corporate Finance att scanna och OCR-konvertera ca 140 sidor omfattande ca 2200 aktieägarposter i ett antal företag från Euroclearutskrifter!

Vi har utfört OCR-konverteringar av Euroclear-utskrifter sedan 2006!