Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

OCR-inläsning av ca 40,000 aktieägarposter från Euroclearutskrifter!

2015-12-01

Vi fick i uppdrag av en kund att scanna och OCR-konvertera ca 2500 sidor omfattande ca 40,000 aktieägarposter i 20 företag från Euroclearutskrifter!

I uppdraget ingick även en del avancerade databasoperationer för att bearbeta aktieinnehav.

Vi har utfört OCR-konverteringar av Euroclear-utskrifter sedan 2006!