Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

En uppsättning script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-08-28

Vi har utvecklat en rad script för extraktion av information ur dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen!

Bland annat splittas filer med många dagboksblad upp i enskilda dokument baserat på målnummer, filerna döps om efter extraherade namn på domstol, datum och målnr. De sorteras sedan till olika utmappar beroende på relevanta kommuner. Det kan gälla direkt nämnda kommuner eller kommuner som är relevanta för nämnd tingsrätt osv.