Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & konsult Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se
Meddelande via Facebooksida: facebook.com/Skriptoriet

Skanning och tolkning av enkäter och frågeformulär

Vi erbjuder tillsammans med vår tryckeripartner H-tryck AB i Markaryd Sveriges snabbaste och mest prisvärda enkätskanningtjänst!
(Vi kan även samarbeta med ett annat tryckeri, om ni så önskar!)

Vi följer en säker och väl beprövad metod. Tjänsten har växt fram och förbättrats i många små steg under 11 år som svar på de kundönskemål vi stött på under vägens gång! Vi har en obegränsad licens till den programvara vi använder, vilket är ovanligt, och det kan hjälpa till att hålla ner priset på stora jobb!

Vår expertis inom datafångst, bildhantering och databashantering kan ge fördelar till er!
Vi klarar av komplexa jobb med många enkätvarianter, som till exempel flera språkvarianter.
Vi har ibland kunnat rädda inläsningen av mindre väl förberedda enkäter tack vare vår rejäla erfarenhet på området, som ger oss flexibilitet.

Vi utför datainsamling från pappersenkäter. OBS! Vi gör inte statistiska analyser! Det gör du eller din statistiker!

Kundfördelar i sammandrag

 • Prepressavdelning hos vår tryckeripartner som anpassar enkätens utseende efter våra regler
 • Tryck, kuvertering, utskick, svarsposthantering, bortskärning av häftade ryggar m.m. genom vår tryckeripartner
 • Gratis uppdatering av adressregister inför påminnelseutskick
 • Kvalitetssäkrad skanning: dynamiskt tröskelvärde, sekvens- och riktningskontroll
 • Extremt lågt bortfall pga av skanningfel!
 • Även skanning av A3 möjlig. T.ex. 4 stycken A4 sidor tryckta på 1 vikt A3 blad
 • Noggrann verifiering av handifyllda data (ICR-fält) som datum, ålder, längd etc.
 • Datafiler i formaten Excel- och SPSS ingår alltid. Txt-fil som tillval.
 • Rapporter: Felkoder per variabel, ej ifyllda enkäter, värden per variabel
 • Öppna svar fås även sammanslagna i en lång PDF-fil per sidnr, sökbar på enkätID
 • Krypterad leverans via Dropbox
 • Lägsta priserna i Sverige
 • Mycket tydliga offerter och inga överraskningar på fakturan!
 • Mycket snabba leveranser
 • Engagerad support per telefon eller vid datorn med TeamViewer

Lägsta priserna i Sverige!

Vi kan erbjuda de lägsta priserna i Sverige för inläsning av enkäter! Priset för enkätskanning delas vanligtvis upp i 3-4 delar:

 • Startavgift per enkätvariant och skanningtillfälle
 • Konstruktion av tolkningsmallar per enkätvariant (antal variabler x pris/variabel)
 • Skanning & tolkning av kryssrutor (per skannad och tolkad sidbild)
 • Tillägg för tolkning & noggrann verifiering av förekommande ICR-fält
 • Ni tar in separat offert vad gäller prepress, tryck och distribution från H-tryck AB

Vi håller generellt mycket låga priser, även om ICR-tolkning/verifiering är ett relativt sett dyrt tillägg. Det beror på att vi går igenom varje tolkat värde och jämför det mot bild, något som inte är nödvändigt med kryssade rutor.

En av våra stora kundfördelar är att fullständiga bilduppsättningar i såväl TIFF- som PDF-format alltid medföljer utan extra kostnad!

Som ofta återkommande kund kan vi erbjuda dig ett förmånligt ramavtal!

Mycket snabba leveranser

Leveranstiden för skanning/tolkning av en undersökning på ca 25,000 sidbilder ligger normalt på endast 2 dagar, medan en undersökning på ca 10,000 sidbilder normalt görs på 1 dag.

Kvalitetssäkrad metod

Korrekt hanterad skanning innebär bl. a. att svaga kryss i blyerts eller röd färg inte missas. Det sker med hjälp av områdesberoende dynamisk filtrering från gråskala till svartvit bild. Med autorotation så kommer även enkäter som ligger felvridna att hamna rätt i den scannade bilden. Automatiserad sekvenskontroll av sidorna inuti enkäten utförs under pågående skanning. Om någon sida ligger i fel ordning, eller någon sida saknas, eller ett kvarglömt följebrev upptäcks, eller en sida kommer från fel enkät, så stannar scannern omedelbart med felaktig sekvens markerad och felet kan rättas till snabbt och smidigt. En bra metod innebär också att du slipper titta på dina pappersenkäter igen. Du öppnar lätt en PDF-fil istället när du är tveksam om data i din Excel- eller SPSS-fil verkligen stämmer!

Hjälp med utformning av enkäten

Vi hjälper till att optimera formulärets utformning, så att formulärtolkningen blir så korrekt, snabb och billig som möjligt för dig. Med stöd av några få hållpunkter från oss kan du utforma en bra enkät själv, men om du vill så tar vi över utformningen av enkäten helt och hållet; du ger oss bara frågorna som ska ingå så hjälper tryckeriets prepressavdelning till med resten i samarbete med oss.

ICR med verifiering (tolkning av textade svar)

Det går även att tolka handtextade svar i förtryckta textrutor eller på en s.k. kam. Det kan vara lämpligt för att fylla i datum, personnummer eller liknande kortfattad information. ICR-fält verifierar vi som standard till mycket nära 100% korrekta tecken. OBS! ICR-fält ska inte förväxlas med s.k. öppna frågor där respondenten skriver längre svar för hand. Läs just nedan.

Öppna svar

Med öppna svar menas möjligheten att skriva längre svar. Det går inte att läsa in denna typ av handskrivna kommentarer till "levande" (redigerbar) text i databas. Det finns 2 alternativ. Det går att skriva in svaren för hand från bild, men det blir dyrt. Vi gör detta själva eller ibland genom en extern part. Priset är per timme eller per tecken för sådana inskrivning av öppna svar. Annars återstår att hantera denna typ av fråga endast i bildform. Vi har i vår bildhantering tagit fram en lösning där alla sidor 1, alla sidor 2 osv slås ihop till en lång PDF per sidnummer. Om du t.ex. har en 4-sidig enkät, så kommer du att få 4 stycken PDFer med alla sidorna 1, alla sidorna 2, alla sidorna 3 och alla sidorna 4. Inuti dessa PDFer så är EnkätID digitalt påstämplat och sökbart högst upp på varje sida.

Kontrolljämförelser mot databas

Med exakt matchning kan exempelvis scannat kundnummer jämföras mot ditt kundregister eller liknande om vi får en excelfil med era kundid:n. Om matchningen misslyckas flaggas fältet för närmare kontroll, och felet kan rättas till! Fuzzy-kontroll med ersättning kan vara mycket användbart vid ICR-tolkning av handtextade svar. Ett något felaktigt stavat eller feltolkat produktnamn kan exempelvis matchas mot en produktdatabas och ersättas med korrekt namn.

Automatiserade regelkontroller av fältinnehåll

Vi programmerar automatiserade regelkontroller. Det kan exempelvis användas till validering av personnummer, kontroll av fältlängder osv.

Alla enkäter som TIFFer (original från inskanningen) samt PDF-filer ingår utan extra kostnad och levereras normalt via Dropboxlänk, alternativt kan DVD framställas.

Du får alltid en DVD med en (ensidig/flersidig) PDF-fil per scannad enkät samt motsvarande uppsättning i TIFF-format. PDFerna levereras namngivna enligt mönstret EnkätID_SkanningordningID och i det strikta arkivbeständiga formatet PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005). I excelarket finns en klickbar direktlänk i varje rad till motsvarande PDF!

Gratis avprickning och uppdaterat adressregister ingår i tjänsten!

Får vi en excelfil med en kopia av utskickets adresslista, så utför vi automatisk avprickning och uppdatering av adresslistan inför ert påminnelseutskick. Funktionen kan även användas för att skapa en gåvofil.