Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning till PDF

Dokumentskanning med löpande numrering

Vi kan även erbjuda skanning utan OCR av stora volymer dokument från A8 (53*74 mm) upp till A3-format till mycket lågt pris. Vi kan scanna ca 9000 sidbilder (A4, 300dpi sv/v) per timme. Slutprodukten består av sidbilder lagrade i PDF (eller TIFF). De är numrerade med löpnummer i skanningordning, 0001.PDF, 0002.PDF osv, och numreringen sker antingen per sidbild eller per flersidigt PDF dokument.

Det sistnämna sker genom dokumentbrytning med hjälp av särskilt separationsblad eller för ändamålet avsedd streckkod.

PDFer scannas normalt i det strikta PDF-formatet för arkivering PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) (gäller bild-PDF).

Skanning till flersidiga PDFer med dokumentbrytning passar bra t.ex. vid due diligence, revisionsdokumentationer m.m., och olika typer av akter.

Dokumentskanning med automatisk indexering

En utökad variant av ovanstående dokumentskanning är att OCR-tolka endast något, eller ett par enstaka fält på bilderna, kanske från ett försättsblad. Det kan exempelvis vara ett personnummer, organisationsnummer eller en annan unik beteckning. Denna tolkade information kan vi använda för att med automatik namnge PDFerna. De kanske döps efter personnummer, organisationsnummer, rapportnummer, eller avtalsnummer till exempelvis 'personnummer'.PDF, osv. Med bilderna namngivna på detta sätt, så blir det enkelt att hitta i din mapp på datorn. Det blir även lätt att länka till dokumenten från en databas.

Denna automatiska indexering görs normalt med flexibel datafångstteknik. Läs gärna mer om denna teknik under sektionen "Skanning av formulär".