Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Databearbetning av tabelldata

Vi utför olika tjänster med hjälp av i första hand script skrivna i C#, VBA. Vi programmerar t.ex. för inläsning av textmassor till databastabeller och/eller bearbetar tabeller och tabellers innehåll på olika vis.

Även om den databas vi fått i uppdrag att jobba med ligger i Excel, så gör vi oftast jobbet i Access eftersom det går att göra så mycket mer där av databaskaraktär. Vi är experter på att söka, extrahera, bearbeta information med hjälp av databasprogrammering.

Kontakta oss om ni har ett problem som ni vill vi ska lösa åt er!

Adressregister

Vi har stor vana att tvätta adressregister på olika sätt. Det kan vara att göra uppdateringar i ert register utifrån registerutdrag från 3:dje part, eller att identifiera dupletter osv.

Göra beräkningar utifrån datafälts innehåll

Åt en kund slår vi t.e.x samman värden från ett datafält baserat på dataposter med samma organisationsnummer.

Åt en annan kund räknar vi ut kontrollsiffran till OCR-nummer baserat på fakturanummer och lägger till en kolumn/fält för det.

Extraktion av information

Vi är duktiga på att söka och inhämta information ur databastabeller och textfiler med hjälp av SQL-queries (sökfrågor), regular expressions (sökmönster), fuzzy-matchning m.m.