Skanning | Nyheter

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Databearbetning (databehandling) av tabelldata - VBA för Access & Excel

Vi utför olika tjänster med hjälp av i första hand script skrivna i VBA för Access & Excel. Vi programmerar t.ex. för inläsning av textmassor till databastabeller och/eller bearbetar tabeller och tabellers innehåll på olika vis.

Även om den databas vi fått i uppdrag att jobba med ligger i Excel, så gör vi oftast jobbet i Access eftersom det går att göra så mycket mer där av databaskaraktär. Vi är experter på att söka, extrahera, bearbeta information med hjälp av databasprogrammering.

Kontakta oss om ni har ett problem som ni vill vi ska lösa åt er!

Adressregister

Vi har stor vana att tvätta adressregister på olika sätt. Det kan vara att göra uppdateringar i ert register utifrån registerutdrag från 3:dje part, eller att identifiera dupletter osv.

Göra beräkningar utifrån datafälts innehåll

Åt en kund slår vi t.e.x samman värden från ett datafält baserat på dataposter med samma organisationsnummer.

Åt en annan kund räknar vi ut kontrollsiffran till OCR-nummer baserat på fakturanummer och lägger till en kolumn/fält för det.

Extraktion av information

Vi är duktiga på att söka och inhämta information ur databastabeller och textfiler med hjälp av SQL-queries (sökfrågor), regular expressions (sökmönster), fuzzy-matchning m.m.