Skanning | Nyheter

2021-04-13 OCR-konvertering av studentadresser och epostadresser åt Sveriges Ingenjörer!

2020-04-16 OCR-konvertering av läkare med behörigheter

2019-12-03 Overheadskanning av reseräkningsrapporter

2019-11-27 OCR av ca 150,000 sjuksköterskor från Socialstyrelsens listor

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2019-01-14 Antagna studenter åt Sveriges Ingenjörer!

2018-09-06 OCR av ca 800 sid aktieägaradresser

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Verket för högskoleservice åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-08-28 Script för bearbetning av dagboksblad i PDF-format från tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen åt Nyhetsbyrån SIREN

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Databearbetning av tabelldata & text - VBA i Access & Excel

Vi utför olika tjänster med hjälp av i första hand script skrivna i VBA. Vi programmerar t.ex. för inläsning av textmassor till databastabeller och/eller bearbetar tabeller och tabellers innehåll på olika vis. Vi använder MS Access, MS Excel, MS Excel Power Pivot eller MS Power BI för att bearbeta data!

Import & sammanslagning av data från Excel-, TXT-filer

Vi kan läsa in data från olika excelfiler med delvis olika utseende och slå samman datan i en tabell. Vi kan även göra samma sak från andra format, som exempelvis *.txt format.

Datatvätt

Vi utför alla typer av datatvätt för att göra en datatabell redo för analys.

Extraktion av information

Vi är duktiga på att söka och inhämta information ur databastabeller, t. ex. excelark, eller stora mängder av textfiler med hjälp av SQL-queries (sökfrågor), regular expressions (sökmönster), fuzzy-matchning m.m.

Kontakta oss om ni har ett problem som ni vill vi ska lösa åt er!

Extraktion av betalningar ur BankGirots BGMax-filer

Vi kan extrahera inbetalningsdata ur BGMax-filer, och konvertera datan till en excelfil. För enkel avprickning av betalda fakturor eller kampanjerbjudanden.

Sortera och filtrera tabell

Vi kan hjälpa dig att filtrera och sortera den data du har i t. ex. ett excelark.

Adressregister

Vi har stor vana att tvätta adressregister på olika sätt. Det kan vara att göra uppdateringar i ert register utifrån registerutdrag från 3:dje part, eller att identifiera dupletter osv.

Göra beräkningar utifrån datafälts innehåll

Åt en kund slår vi t.e.x samman värden från ett datafält baserat på dataposter med samma organisationsnummer.

OCR-nummer och checksiffror

Vi räknar ut kontrollsiffran till OCR-nummer baserat på en fakturanummerserie eller annan serie och lägger till en kolumn/fält för det.

LB-filer (Leverantörbetalningsfiler)

Vi kan skapa LB-filer enligt specifikation, eller vi kan extrahera den information ni vill ha ur stora mängder LB-filer.