Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Adresstvätt och adresskontroller

Duplettkontroller

Vi kan identifiera dupletter med exakt matchning och även med fuzzymatchning, som tillåter små skillnader.

Fältkontroller

Vi kontrollerar alltid postnummerfältets innehåll och längd. Postortfältets innehåll jämförs mot Postens register, och även gatunamnen kontrolleras, så att eventuella fel lätt hittas och kan åtgärdas.

Skräddarsydda kontroller & bearbetningar

Vi skräddarsyr den bearbetning ni har behov av!

Personnummersättning, telefonnummersättning, övriga uppdateringar

Vi kan hjälpa till med olika tjänster genom 3dje part vid behov.