Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Dela upp datafält

Dela upp namnfält

Du kanske vill dela upp ett namnfält i 2 delar, förnamn och efternamn.

Dela upp postnummer och postort

Du kanske vill dela upp ett postadressfält till postnummer och postort.

Bryta ut land ur postadressfält

Du kanske vill bryta ut landuppgifter som ligger i ett postortsfält.