Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

VD & operatör Niclas Wallin
Tel: 08-34 14 19
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Import & sammanslagning av data från Excel-, TXT-filer

Exceldata

Vi kan läsa in data från olika excelfiler med delvis olika utseende och slå samman datan i en tabell. Vi kan även göra samma sak från andra format, som exempelvis *.txt format.