Skanning | Nyheter

2021-09-30 Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-09-03 Bokscanning till Word-fil åt Lindelöws bokförlag

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2021-01-05 Hallands flora m. fl. kortare floror, ca 1200 sidor

2020-06-03 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Leopard förlag

2020-06-02 Skanning & OCR-tolkning av en bok på finska åt Hedlund Literary Agency

2020-03-15 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Elisabeth Grate Bokförlag

2020-03-01 19 böcker (ca 12000 sidor) till PDF-bilder i 600dpi gråskala åt Cederlöf & Holmberg

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi färgskala åt Danagårdh Litho

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi gråskala åt Printpool

2019-09-24 Bokscanning åt Åbergs stilus et forma!

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-09-06 Bokscanning av en faktabok åt Mondial Förlag!

2019-08-27 Bokscanning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-04-02 Skanning av ca 7000 stycken fastighetsmäklare!

2019-03-25 Skanning av ca 7000 stycken dataskyddsombud åt Sanoma utbildning!

2019-03-21 Skanning av ca 260 stycken enkätexemplar åt Brf Storstugan!

2019-03-21 Skanning av ca 1800 stycken Sexit-enkät!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Antagna studenter åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning av ytterligare ca 35 böcker till sökbara PDF-filer åt statsvetaren Olof Petersson

2022-12-10

Vi fick i uppdrag av statsvetaren Olof Petersson att digitalisera ytterligare ca 35 av hans böcker. Vi skannade, rätade upp text, snyggade till marginaler och utförde viss övrig retuschering, samt centrerade dessutom textsatsytan. Därefter ocr-tolkning för att göra filerna sökbara. Omslagen skannades i färg med overheadskanner, medan inlagorna skannades i svartvitt med arkmatad skanner med något undantag som krävde färg.