Skanning | Nyheter

2021-09-30 Investering i Zeutschel OS 12002 Advanced A2+ bokscanner

2021-09-03 Bokscanning till Word-fil åt Lindelöws bokförlag

2021-01-25 Scanning av ca 50 postorderkataloger till sökbara PDF-dokument åt Jula

2021-01-05 Hallands flora m. fl. kortare floror, ca 1200 sidor

2020-06-03 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Leopard förlag

2020-06-02 Skanning & OCR-tolkning av en bok på finska åt Hedlund Literary Agency

2020-03-15 Skanning & OCR-tolkning av en bok åt Elisabeth Grate Bokförlag

2020-03-01 19 böcker (ca 12000 sidor) till PDF-bilder i 600dpi gråskala åt Cederlöf & Holmberg

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi färgskala åt Danagårdh Litho

2020-02-28 Bokskanning till bilder i 600dpi gråskala åt Printpool

2019-09-24 Bokscanning åt Åbergs stilus et forma!

2019-09-09 Skanning & OCR-läsning av nya, uppdaterade lantmäteridata åt Valueguard

2019-09-06 Bokscanning av en faktabok åt Mondial Förlag!

2019-08-27 Bokscanning av en juridisk faktabok åt Juridiska institutionen, Stockholms universitet!

2019-07-21 OCR-konvertering av 1205 sidor antagna studenter från Verket för högskoleservice åt Jusek!

2019-07-20 OCR-konvertering av 429 sidor antagna studenter från VHS åt Sveriges Ingenjörer!

2019-04-02 Skanning av ca 7000 stycken fastighetsmäklare!

2019-03-25 Skanning av ca 7000 stycken dataskyddsombud åt Sanoma utbildning!

2019-03-21 Skanning av ca 260 stycken enkätexemplar åt Brf Storstugan!

2019-03-21 Skanning av ca 1800 stycken Sexit-enkät!

2019-02-04 Framtagning av 150,000 OCR-nummer åt H-tryck AB!

2019-01-28 Antagna studenter åt Fackförbundet ST!

2018-07-20 Antagna studenter åt Jusek!

2018-06-18 Enkät om polisers arbetsmiljö åt Umeå universitet

2018-05-03 Ca 69000 politiska kandidater inlästa åt Expressen!

2018-04-26 Skanning & OCR-läsning av 5000 sid lantmäteridata åt Valueguard

2018-02-28 Läkare/sjuksköterskor åt NextMedia

2018-02-02 Valda politiker från Valmyndigheten

2017-11-27 Skanning av markupplåtelseavtal till PDF-filer i färg

2017-11-10 Ny extremdator med Intels 18-kärniga CORE i9 7980xe processor!

2017-10-25 OCR av 1800 sid aktieägaradresser

2017-08-28 OCR skanning av kyrkopolitiker åt Expressen!

2017-07-24 Antagna studenter åt Jusek!

2017-07-07 Skanning & OCR-läsning av lantmäteridata åt Valueguard

2017-06-30 Enkät om hemlöshet i 2 varianter åt Socialstyrelsen

2017-04-09 OCR-konvertering av ca 14730 valda politiker åt Expressen

2017-02-03 Skanning och OCR-inläsning av 800.000 dataposter hundägardata

2016-12-14 Skanning och OCR-inläsning av 250.000 läkare och sjuksköterskor

2016-11-27 Enkät på asylboenden åt Expressen

2016-10-05 Intels 10-core-processor

2016-06-07 >130.000 sidor fastighetsdata

2016-04-12 4700 sid Ladok åt Jusek

2016-03-31 Enkät åt Röda korsets högskola

2016-03-11 Enkät "Hälsa i Västerbotten"

2015-12-01 OCR av 2500 sid Euroclear

2015-03-19 ca 20,000 hundägaradresser åt Postnord

2015-01-30 OCR av 140,000 sjuksköterskor

Skanning | Kontakt

Skriptoriet OCR scanning
Knutstorpsvägen 2
268 77 Kågeröd

Tel: 0418-800 01
Mob: 070-722 81 48
E-post: niclas@skriptoriet.se

Skanning i färg av ca 30 böcker i skriftserien "Tornedalica"

2022-12-12

Vi fick i uppdrag av en förening att skanna i färg 600dpi, ca 30 böcker i skriftserien "Tornedalica" i en första omgång. Vi snyggade till marginaler för att ta bort rester från skanningprocessen. Omslagen skannades först i färg med overheadskanner innan böckerna slaktades för skanning av inlagorna.